Taksan

ÇEVRE POLİTİKASI

TAKSAN "Kalite İçin Güvenilir Bir Partner" dir.
Taksan ailesi, çevre duyarlılığı ve çevre emniyetine yönelik eğitimlerin gerekliliği konusunda tamamen hemfikirdir. Bu sebeble, şirket yönetimi, ISO 14001 standardında değinilen çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali, idari ve teknik kaynaklarını seferber etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TAKSAN , iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atabilecek hertürlü olasılığı bertaraf etmek amacıyla yürürlükte olan yönetmelik ve düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirme konusunda titiz bir politika izler.

Personelin büyük bir dikkat ile görevini yerine getirmesinin yanısıra iş sağlığı ve güvenliğini riske atabilecek herhangi bir olay karşısında nasıl davranacağını biliyor ve tereddütsüz uyguluyor olması TAKSAN NDT için önemlidir.

Bu sebeple;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymak,
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli öğesi olan eğitim faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla gerekli kaynakları yaratmak ve kullanmak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve üçüncü tarafların ulaşabileceği açıklıkta tutmak ve gerekli hallerde paylaşmak temel şirket ilkelerimizdir.
Tüm hakları saklıdır.
info @ taksanndt.com · 0262 344 24 64 Marjin