Taksan

GÖZLE MUAYENE

TAKSAN "Kalite İçin Güvenilir Bir Partner" dir.
Gözle Muayene, test edilecek malzemenin direkt göz veya ara ekipmanlar kullanılarak kontrol edilmesidir. Bu yöntem, metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Test edilecek malzemenin gerekli standartlara göre çıplak gözle veya kaynak kumpası, el feneri, büyüteç vs gibi gereçlerle yapılan muayenelerdir. Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılarak uygulanabilir. En önemli gereksinimi ışık miktarının kabul edilebilir seviyede olmasıdır. Test yapılmadan önce yüzey temizlenmeli ve yeterli ışık sağlanarak kontrol edilmelidir.
Tüm hakları saklıdır.
info @ taksanndt.com · 0262 344 24 64 Marjin