TAKSAN 1994 yılı mayıs ayında Adnan TARAKÇI ve Namık AKDERE tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş ve temel olarak sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu tahribatsız muayene hizmetlerini uluslararası standartlar ve kodlar çerçevesinde yerine getirmeyi hedeflemiştir.

TAKSAN gerek Özel Sektörde gerekse Kamu Sektöründe yer alan bir çok sanayi kuruluşunun imalat ve periyodik kontrollerinde Radyografik Muayene, Ultrasonik Test, Manyetik Parçacık, Sıvı Girici Boya testi, Sertlik Testi gibi tahribatsız muayene hizmetleri vermiştir.

TAKSAN uluslararası teknik standart ve kodlara uygun şekilde hizmetlerini sürdürebilmek amacıyla personelini çalışma konularında sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutmaktadır. TAKSAN personelini teknik standartlar konusunda olduğu gibi çevre sağlığı ve çalışma emniyeti konularında da bilgilendirerek özellikle radyografik muayene esnasında hem çalışan personelin hem de çalışma alanında bulunabilecek canlıların radyasyon emniyetinin sağlanmasına özel bir önem göstermektedir.

TAKSAN kurulduğu yıldan bu güne kadar üstlendiği tüm kontrol işlerini her koşulda tamamlamakla kıvanç duymaktadır. Çalışma ve hava şartlarının zorluğu TAKSAN teknik personelinin verimli ve şartnamelere uygun çalışmasını engellememektedir.

TAKSAN "Kalite İçin Güvenilir Bir Partner" dir.
Web Tasarım