AMACIMIZ

Temel amacımız, müşterilere istediği hizmetleri yasal şartlar çerçevesinde, ilgili standartlara uygun olarak, eşit, doğru ve hızlı bir şekilde sunmak ve yaptığımız hizmetlerde müşteri güvenini sağlamak ve sürekli kılmaktır.

PRENSİPLERİMİZ

• Tarafsızlık,
• Güvenilirlik,
• Tüm müşterilere eşit hizmet,
• Müşteri memnuniyeti.
• Hızlı, doğru ve yerinde hizmet,

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması,

• Muayenelerin ilgili standartlara göre kontrollerinin yapılması, doğruluğu ispatlanmış metot ve cihazlardan yararlanarak sonuçlarının en kısa sürede doğru ve güvenilir olarak müşterilere iletilmesi,

• Yapılan muayenelerin ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi,

• Muayene alanı kapsamında yapılan-yapılacak gözetimlerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması, • Çalışan personel için, eğitimlerin alınması, bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ve çalışanların mutluluğu,

• Çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimizi öğrenmesi için eğitimlerin sağlanması, uygulama için eksikliklerinin giderecek takibin yapılması kalitede sürekliliğin sağlanması,

• Çevre kanun ve düzenlemelere uyulması ve çevreye zarar verecek uygulamalardan kaçınılması,

Bu bilgiler doğrultusunda, müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini sağlamak, sözleşmelerin esas alındığı ilgili standartlar, şartnameler ve şirket kuralları çerçevesinde muayene hizmeti sunmayı taahhüt eder.
Web Tasarım